Młodzieżowe Centrum Rozwoju w Ostrożnem

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej

Święty Pio

Ojciec Pio – Francesco Forgione – urodził się w Pietrelcinie (na południu Włoch) 25 maja 1887 roku, w ubogiej i prostej rodzinie. Od narodzin był słaby i chorowity. W piętnastym roku życia zdecydował się poświęcić służbie Bożej w zakonie kapucynów. Pragnął bardzo być kapłanem i naśladować św. Franciszka. W 1910 roku, po studiach seminaryjnych, przyjął święcenia kapłańskie.

Jako zakonnik odznaczał się wielką gorliwością i z oddaniem pełnił posługę pojednania ludzi z Bogiem w sakramencie pokuty. Dużo się modlił i równocześnie przeżywał tajemnicze cierpienia. Lekarze nie mogli dociec przyczyn choroby.

W 1918 roku, podczas modlitwy w chórze zakonnym, podczas mistycznych przeżyć otrzymał stygmaty – znamiona pięciu ran Pana Jezusa. Tajemnicza postać, która mu się wówczas ukazała, przeszyła go żelazną włócznią, pozostawiając ślady męki na rękach, nogach i w boku.

Był niezwykłym apostołem modlitwy za grzeszników, ofiarowywał za nich swoje cierpienia. Założył Grupy Modlitwy – zrzeszenie religijne osób modlących się za Kościół i o nawrócenie grzeszników.

Umarł w San Giovanni Rotondo 23 września 1968 roku – w pięćdziesiątą rocznicę stygmatyzacji. Tuż przed śmiercią zagoiły się rany stygmatów.

Ojciec Pio został ogłoszony błogosławionym 2 maja 1999 roku, a kanonizowany 16 czerwca 2002 roku.

http://glosojcapio.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=26&Itemid=94

 • Biografia
 • Odosobnienie Ojca Pio
 • Beatyfkacja
 • Kanonizacja
 • Duchowość
 • Zjawiska mistyczne
 • Szkice do biografii
 • Modlitwa Ojca Pio
 • Uczniowie Ojca Pio
 • Ojciec Pio i papieże
 • Rekonstrukcje historyczne
 • Wypracowania szkolne Ojca Pio
 • Napisano o Ojcu Pio
 • Młodzi o Ojcu Pio
 • Ciekawostki

30 lipca 2003 r. w dniu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę domu formacyjnego w Ostrożnemzostała również poświęcona duża figura Św. Ojca Pio, stojąca obok kaplicy, ufundowana przez Władysława Polaka- brata Siostry Czesławy, który doznał szczególnych łask, za wstawiennictwem tego Świętego. Od tej pory w dniu liturgicznego wspomnienia do kaplicy przyjeżdżają na odpustową Mszę św. liczni pielgrzymi i czciciele świętego kapucyna.

Ponadto istnieje tzw. Grupa modlitwy o. Pio, która zbiera się na wspólne czuwanie w każdą pierwsza sobotę miesiąca przed Mszą świętą.

http://glosojcapio.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=209&Itemid=187