Młodzieżowe Centrum Rozwoju w Ostrożnem

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ OSTRÓW MAZOWIECKA 2019

Posted | | 2019-03-01 | Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem Światowych Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej

#ostrowsdm2019
Sobota – 13.04.2019

08:30 – przyjazd rejestracja i zakwaterowanie uczestników

10:30 – Zawiązanie wspólnoty

11:00 – Wprowadzenie znaków + Oficjalne otwarcie

11:20 – Tańce lednickie

11:30 – Koncert TAU

12:50 – Katecheza

13:10 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

13:45 – Obiad

15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

15:15 – Koncert Bethel

16:30 – Katecheza

16:45 – Koncert „Wyrwani z niewoli”

18:00 – Katecheza

18:10 – Musical „Kryptonim Druh”

19:00 – Droga Krzyżowa

20:15 – Adoracja Krzyża

21:15 – Apel Jasnogórski – zakończenie dnia

Niedziela – 14.04.2019

09:00 – Zawiązanie wspólnoty

09:15 – Jutrznia + orędzie Ojca Świętego Franciszka

09:45 – Koncert Muode Koty

11:00 – Katecheza – Marcin Zieliński

11:45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

12:30 – Koncert Zespółu ŚDM

13:15 – Obiad

14:15 – Procesja palmowa

15:00 – Msza Święta na zakończenie ŚDM

 
plakat2019